ผู้อำนวยการ

       Director1

 

           นางนปภา นิลน้อย

                ผู้อำนวยการ

 

รายงานการประเมินผลSAR

 Download ฉบับประถมวัย

Download ฉบับอนุบาล

รวมภาพกิจกรรม

Dowloadภาพกิจกรรม


Ads on: Special HTML

หนังสือE-Bookของสสวท.

 

 

คู่มือครู การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

หนังสือเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คู่มือครู การเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนังสือเรียนการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

Download Brian yim

หนังสือโครงการพัฒนาสู่อาเซียน

โรงเรียนเทพพิทักษ์
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 22:55 น.
Share

 

   

 

รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวนการคิดด้านผู้เรียน "Best Practice"ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 23:15 น.
 
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 22:17 น.
Share
   
   

 

วันที่ 14 มีนาคม 2558  นายสุเทพ  นิลน้อย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพพิทักษ์ 

มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2015 เวลา 23:14 น.
 
ห้องเรียนชั้นอนุบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2015 เวลา 21:15 น.
Share

โรงเรียนเทพพิทักษ์ มีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องกับระดับชั้นอนุบาล

โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกทักษะทางภาษาให้สามารถ

อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวนได้ สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไป

   

 

และจัดกิจกรรมบูรณาวิชาต่าง ๆให้ครอบคลุม คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการคิดเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการการเรียนรู้

ทักษะชีวิต ปรับตัวกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านสังคม

พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้ความรู้ความสามารถ สติปัญญา และคุณธรรม

แก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

   
   
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 08:13 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456789ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 9 จาก 9

ผู้รับใบอนุญาต

      Director2

 

        นายสุเทพ   นิลน้อย

           ผู้รับใบอนุญาต

                                                                                                                                                                                 

website statistics

 

Polls

ความคิดเห็นต่อเว็บไซด์
 

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |

Random Image

pre-vote1-2-3.jpg

อำนวยความสะดวก

บัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย-ป.6

     ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

จิตวิทยาการเลี้ยงเด็กเอาแต่ใจตัวเอง


ใช้จิตวิทยาในการเลี้ยงเด็กดื้อ เอาใจตัวเอง มาดูคลิปนี้ .... เชื่อว่า มีการเปลี่ยนแปลงกับลูกของคุณอย่างแน่นอน


Ads on: Special HTML