รางวัลครูดีในดวงใจ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2015 เวลา 10:43 น.

 

ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์จำนวน 4 ท่านได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ 

 

เนื่องในวันครู  วันที่  16  มกราคม 2558

 

   

    นางจินตนา  จตุราวิชานันท์                      นางพรชนก  กองทอง

 

 

   

       นายยศกร  ขัดศิริ                                   นางสาวริญสญา  คงคล้าย

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2015 เวลา 11:32 น.