ความคิดเห็นต่อเว็บไซด์

ความคิดเห็นต่อเว็บไซด์
มีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
3  37.5%
มีข้อมูลที่น่าสนใจ
2  25%
ต้องการให้มีสาระการเรียนรู้มากขึ้น
1  12.5%
ต้องการเพิ่มบทความ
1  12.5%
สวยงามน่าสนใจ
1  12.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  8
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 เวลา 13:34 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 07:27 น.