โครงการคลองสวยน้ำใส Green&Clean โรงเรียนสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 เวลา 19:27 น.

“.....ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็น
แผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ และอากาศ
มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น
หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา
และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดี
นี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคต
ไว้ให้ลูกหลานเราด้วย....”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

     publish f2โครงการ “คลองสวยน้ำใส ถวายในหลวง"เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

ที่เข้าร่วมโครงการ ทุกโรงเรียน เล็งเห็นถึงการหมุนเวียนทรัพยากรที่เรามีให้

กลับมาใช้ใหม่ได้ และยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยใช้หลัก 3Rs คือการ

Reduce Reuse & Recycle มุ่งหวังที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน

ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้ตระหนักตลอดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และนำกลับไปบอกต่อให้ครอบครัวและคนรอบข้างได้เข้าใจถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

green01

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๔
เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
เวสต์เกต จ.นนทบุรี มีการจัดงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา

โครงการคลองสวยน้ำใส
ถวายในหลวง ตอน “รักษ์สิ่งแวดล้อม...ตามรอยพ่อ”
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี จัดงาน
ได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เดินทางมาเป็นประธาน

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 12:05 น.