น้ำยาเช็ดกระจกสมุนไพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 11:27 น.

นักเรียนโรงเรียนเทพพิทักษ์ได้ประดิษฐ์น้ำยาเช็ดกระจกจากสมุดไพร หาได้ง่ายๆ
เช่นมะกรูด มะขาม อัญชัน มี 2 สูตร สูตรแรกใช้ อัญชันกับมะกรูด และสูตรที่ 2
ใช้อัญชันกับมะขาม น้ำยาที่นักเรียนทำขึ้นนี้ จะมีกลิ่นหอม ไม่เหมือนน้ำยาเช็ดกระจก
ที่มีขายทั่วไปจะมีกลิ่นฉุนจากสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนได้ชนะเลิศจากการประกวด
โครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้ออกทีวีช่อง ไทยPBS

             

 

รับชมVDO นักเรียนที่ออกทีวีไทยPBS

 

 

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2016 เวลา 12:15 น.