วันเปิดประชาคมอาเซียน ร่วมส่งท้ายปีแกะต้อนรับปีวอก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย sabpaya   
วันพุธที่ 13 มกราคม 2016 เวลา 09:53 น.

 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นวันเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)

อย่างเป็นทางการ และ ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันสุดท้ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ปี พ.ศ. 2558  เพื่อเป็นการฉลองต้อนรับปีใหม่ ปี 2559 และเตรียมความพร้อมด้านความรู้และ

สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโรงเรียน

เทพพิทักษ์จึงได้จัดงาน“วันเปิดประชาคมอาเซียน ร่วมส่งท้ายปีแกะต้อนรับปีวอก”ขึ้น

 

   
ผอ.นปภา นิลน้อยและอาจารย์วัลลา คงธรรมร่วมกันเปิดงาน   กิจกรรมการแต่งกายของประเทศในกลุ่มอาเซียน
   
 งานอาเซียนและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   กิจกรรมหน้ากากผู้นำ ประชาคมสมาคมอาเซียนสามัคคี

 

ท่านสามารถ Download หนังสือกิจกรรม“วันเปิดประชาคมอาเซียน ร่วมส่งท้ายปีแกะต้อนรับปีวอก”ซึ่งจะมี

ภาพและรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด ได้ที่นี่

 

  

 

Share