วันสถาปนาลูกเสือไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 20:41 น.

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย

ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม

ของทุกปีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ผอ.นปภา นิลน้อย จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน

ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น

“วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

 

   
   

 

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2015 เวลา 20:58 น.