คณะครูศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:53 น.

          ผู้อำนวยการ นปภา นิลน้อย นำคณะครูรงเรียนเทพพิทักษ์

ศึกษาดูงาน"เรื่องการจัดทำสื่อและนวัตกรรม" และการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การจัดรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง,การเตรียมความพร้อม

เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน,การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook

สู่การปฏิบัติ ในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 

จ.นนทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยมี

อาจารย์วัลลา คงธรรมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

     
     
   

 

 

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:33 น.