โรงเรียนเอกชน(สามัญ)ในนนทบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:15 น.
 1. อนุบาลทรายทอง  อ1-3    69/110 ซอยทรายทอง         ติวานนท์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5809325                02-5809325
 2. อนุบาลอิศรานล    อ1-3    70/740 ซอย 13    สามัคคี   ท่าทราย เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5731222         02-5746203
 3. อนุบาลผึ้งน้อย      ตอ-อ3    37/3 ซอยงามวงศ์วาน 23   งามวงศ์วาน           บางเขน  เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5895163                02-5915528
 4. สาธิตคริสเตียนวิทยา           อ1-6    24/29-32              ประชาราษฎร์        ตลาดขวัญ             เมืองนนทบุรี          นนทบุรี                11000    02-5251302         02-9684871
 5. อนุบาลเพื่อนเด็ก  ตอ-อ3    58/55  ซอย 12(เขมานนท์)  พิบูลสงคราม         สวนใหญ่                เมืองนนทบุรี          นนทบุรี                11000    02-265892            02-268334
 6. ศรีรัตโนภาศ           อ1-6    63/5  หมู่ที่ 1          บางกรวย-ไทรน้อย               บางกร่าง                เมืองนนทบุรี          นนทบุรี                11000    02-4473433         02-8828352
 7. อนุบาลยุวัจฉรา    ตอ-อ3    40/3852 ซอยประชานิเวศน์ 3            สามัคคี   ท่าทราย เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5894920               
 8. อนุบาลนิตา           ตอ-อ3    50/4       งามวงศ์วาน           บางเขน  เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5891011         02-9517794
 9. อนุบาลจุฬสมา      อ1-3    51/11  ซอยนครการศึกษา  ประชาชื่น               บางเขน  เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5892814               
 10. อนุบาลดวงใจ        ตอ-อ3    285/154  ซอยวัดบัวขวัญ   งามวงศ์วาน           บางกระสอ            เมืองนนทบุรี          นนทบุรี                11000    02-5913990         02-9528573
 11. อนุบาลอัมพรรัตน์ ตอ-อ3    56/8 หมู่ที่ 1   ซอยท่าอิฐ      รัตนธิเบศร์             ไทรม้า     เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5943368, 02-5943570      
 12. อนุบาลบรรลือทรัพย์            ตอ-อ3    124/11 ซอยเรวดี 24/1       เรววี        ตลาดขวัญ             เมืองนนทบุรี          นนทบุรี                11000    02-9514071         02-9514791
 13. อนุบาลมณียา       ตอ-อ3    100/321  หมู่ที่ 3  ซอยท่าอิฐ               รัตนาธิเบศร์           ไทรม้า     เมืองนนทบุรี          นนทบุรี                11000    02-5944043         02-5944046
 14. อนุบาลสุรีย์ลักษณ์               อ1-3    101/919 หมู่บ้านซื่อตรงการ์เด้นทาวน์              รัตนาธิเบศน์          ไทรม้า     เมืองนนทบุรี                นนทบุรี   11000    02-9216842         02-9216623
 15. อนุบาลสันติวัน      อ1-3    52/30                     บางกระสอ            เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11110    02-5882224         02-5913413
 16. อนุบาลบ้านนนท์   อ1-3    34/2       ติวานนท์ ตลาดขวัญ             เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-9689445-6    
 17. อนุบาลเรวดี นนทบุรี            ตอ-อ3    129/5  ซอย30      เรวดี        ตลาดขวัญ             เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5883741                02-9516660
 18. พลับพลาศิริวิทยา ตอ-ป6    1/17 หมู่ที่ 9 ซอย 1 (บุรีรังสฤษดิ์)       พิบูลสงคราม         สวนใหญ่                เมืองนนทบุรี                นนทบุรี   11000    02-9665691-2     02-9665691
 19. เขมพิทยา               อ1-3    37/2 หมู่ 6             กรุงเทพฯ-นนท       บางเขน  เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5252162                02-9665543
 20. ธัมมสิริศึกษา         อ1-6    58 ซอยวัดน้อยนอก              นนทบุรี1 บางกระสอ            เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5251287                02-5269808
 21. การัญศึกษา          อ1-6    44/32 หมู่ที่ 8        พิบูลสงคราม         ตลาดขวัญ             เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5250727                02-5275889
 22. นนทบุรีคริสเตียนวิทยา        อ1-3    25/1 หมู่ที่ 6           ประชาราษฎร์ (กรุงเทพ-นนท์)             ตลาดขวัญ             เมืองนนทบุรี                นนทบุรี   11000    02-5250804         02-9685144
 23. อุดมศึกษา             อ1-6    6/1         บางกรวย-ไทรน้อย               บางไผ่    เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-8816304                02-8816852
 24. พัฒนวิทย์               อ1-6    70  หมู่ที่ 5 ซอยนนทบุรี 46(ไทยานนท์)              สนามบินน้ำ           ท่าทราย เมืองนนทบุรี                นนทบุรี   11000    02-9504001 ต่อ 109           02-5884695
 25. เล็กโกเมศอนุสรณ์                อ1-6    38/2       งามวงศ์วาน           บางเขน  เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5893248                02-9535376
 26. พิทักษ์นครานุสรณ์                อ1-3    112/39 ซอย 8      เรวดี        ตลาดขวัญ             เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5881388                02-5881388
 27. สันติวัน   อ1-6    52/1  หมู่ที่ 8          ติวานนท์ บางกระสอ            เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5880093         02-5913413
 28. เทพประทานพร     อ1-6    139         ประชาราษฎร์        สวนใหญ่                เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5250505               
 29. สมานพิชากร         อ1-6    54/22 หมู่ที่ 2 ซอย45(ทรายทอง)       ติวานนท์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5882069                02-5912990
 30. วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี            อ1-3    100/55  ปลายบาง              มหาสวัสดิ์              บางกรวย               นนทบุรี   11130    02-9852454                02-9850653
 31. ประสาทวิทยานนทบุรี          อ1-3    14/7  หมู่ที่ 3          บางกรวย-ไทรน้อย               บางสีทอง               บางกรวย                นนทบุรี   11130    02-4475949         02-8815921
 32. ศึกษาบัณฑิต        อ1-6    60/17 หมู่ 7           บางกรวย-ไทรน้อย               บางกรวย               บางกรวย               นนทบุรี                11130    02-4470741-2     02-4470741
 33. รัตนบัณฑิตวิทยา  อ1-6    42/619  บางกรวย-ไทรน้อย               บางสีทอง               บางกรวย               นนทบุรี   11130    02-8828546                02-9851770
 34. ชาญรัตน์วิทยา      อ1-6    111         ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี                บางคูเวียง              บางกรวย               นนทบุรี   11130    02-9850477-8            02-9850478
 35. อนุบาลกุลนันท์     อ1-3    120         บางใหญ่-บางคูลัด                บางม่วง  บางใหญ่                นนทบุรี   11140    02-9248046                02-9248045
 36. เปรมประชาวัฒนา                ตอ-ม3    89  หมู่ที่ 10 ซอยวัดพระเงิน ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี                บางม่วง  บางใหญ่                นนทบุรี   11140    02-9214007-8     02-5951686
 37. ญาโณทัย               อ1-3    95 หมู่ที่ 1  ซอยวัดศรีราษฎร์                บางกรวย-ไทรน้อย               บางเลน  บางใหญ่                นนทบุรี   11140    02-9215808         02-9215919
 38. ดรุณวิทย์ศึกษา     อ1-6    24           เทศบาล 6              โสนลอย บางบัวทอง            นนทบุรี   11110    02-5717247         02-9202768
 39. พระแม่สกลสงเคราะห์          ตอ-ม6    179/7     เทศบาล 11            โสนลอย บางบัวทอง            นนทบุรี   11110    02-5717220                02-5717768
 40. นันทนวรวิทย์         อ1-3    9  หมู่ที่ 4                บางกรวย-ไทรน้อย               โสนลอย บางบัวทอง            นนทบุรี   11110    02-5712690                02-5717055
 41. สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง  อ1-6    55  หมู่ที่ 4              วงแหวน  ลำโพ      บางบัวทอง            นนทบุรี   11110    081-9252413, 081-9252480, 029254990             02-9254990
 42. เทพพิทักษ์              อ1-ป.6  หมู่ที่ บางหนองไผ่-เพรางาย     บางคูรัด บางบัวทอง    นนทบุรี   11110    02-9272599         02-9654330
 43. มารีย์วิทยาบางบัวทอง        อ1-6    189  หมู่ที่ 5            บ้านกล้วย-ไทรน้อย              บางคูรัด บางบัวทอง            นนทบุรี                11110    02-9232780-2    
 44. อนุบาลสวนเด็กบางแพรก   อ1-3    95/37  หมู่ที่ 4       จันทร์ทองเยี่ยม      บางรักพัฒนา        บางบัวทอง            นนทบุรี                11110    02-9204258        
 45. อนุบาลพิชาดา      อ1-3    164/708                บ้านกล้วย-ไทรน้อย              พิมลราช บางบัวทอง            นนทบุรี   11110    02-9257689               
 46. ศิริมงคลศึกษา       อ1-3    91/2  หมู่ที่ 3  ซอยศิริมงคล บางกรวย-ไทยน้อย               บางรักพัฒนา        บางบัวทอง                นนทบุรี   11110    02-5711438         02-9208133
 47. ประถมพฤกษา      ป1-6    33/1692/1 หมู่ที่ 8               บ้านกล้วย-ไทรน้อย              พิมลราช บางบัวทอง            นนทบุรี                11110    02-9264877         02-9634174
 48. สากลศึกษา บางบัวทอง      อ1-6    99 หมู่ที่ 7               บางไผ่-หนองเพรางาย         บางรักพัฒนา        บางบัวทอง                นนทบุรี   11110    02-9975815         02-9975598
 49. อนุบาลบ้านพฤกษา             อ1-3                                    บางบัวทอง            บางบัวทอง            นนทบุรี   11110    02-9237208                02-9237208
 50. ผกาภรณ์ศึกษา     ตอ-อ3    221         บางกรวย-ไทรน้อย               บางรักพัฒนา        บางบัวทอง            นนทบุรี   11110    02-5711902                02-5712327
 51. ปิยะฉัตร ตอ-ป6    9  หมู่ที่ 3                บางกรวย-ไทรน้อย               บางบัวทอง            บางบัวทอง            นนทบุรี   11110    02-9226691-2            02-9226691
 52. จิรดา       ตอ-ป6    101/376-378  หมู่ที่ 5 หมู่บ้านชลดา  บางกรวย-ไทรน้อย               โสนลอย บางบัวทอง            นนทบุรี                11110    02-5711079,02-5711085 02-5711090
 53. กสิณธร  อ1-6    110 หมู่บ้านบัวทอง              ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี                บางรักพัฒนา        บางบัวทอง            นนทบุรี                11110    02-9253681-4     02-9253685
 54. เทพพิมานพิทยา    อ1-6    104/23  ซอยหมู่บ้านบัวทอง               ตลิ่งชัน-สุพรรณ     บางรักพัฒนา        บางบัวทอง                นนทบุรี   11110    02-5945620         02-5945620
 55. อนุบาลจัตุพร         อ1-3    66/1       รัตนาธิเบศร์           บางรักใหญ่            บางบัวทอง            นนทบุรี   11110    02-5941583               
 56. บ้านรัตนาธิเบศร์   อ1-6    1/1 ซอยอธิเบศร์ 1               รัตนาธิเบศร์           บางรักพัฒนา        บางบัวทอง            นนทบุรี                11110    02-5942787         02-5942791
 57. ธนพร      ตอ-ป6    100/919  ซอย 53 หมู่บ้านชลดา        บางกรวย-ไทรน้อย               บางรักพัฒนา        บางบัวทอง                นนทบุรี   11110    02-9241075         02-9240092
 58. พึงรำลึก อ1-6    38/1  หมู่ที่ 1          บางกรวย-ไทรน้อย               บางบัวทอง            บางบัวทอง            นนทบุรี   11110    02-5710286                02-5712750
 59. อนุบาลเลิศวินิต    อ1-3    198/136  หมู่ที่ 1  ซอยรุ่งเรือง 6          บางกรวย-ไทรน้อย               บางรักพัฒนา        บางบัวทอง                นนทบุรี   11110    02-9243396         02-9243369
 60. อนุบาลจุติพร         ตอ-อ3    59/229 ซอยเมืองทอง 6      แจ้งวัฒนะ เมืองทอง             คลองเกลือ             ปากเกร็ด                นนทบุรี   11120    02-5730409,02-5731460 02-9829555
 61. ดารานุกูล               อ1-3    53/167 ซอยมิตรประชา 12 ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120    02-5832078               
 62. จิตร์จำรูญวิทยา    อ1-6    5/4         แจ้งวัฒนะ              คลองเกลือ             ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120    02-5730580               
 63. กุมุทมาส                อ1-6    50/682 ซอยเมืองทองธานี  แจ้งวัฒนะ              บางพูด   ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120    02-5033358-9            02-5033358-9
 64. อนุบาลระพีพรรณ                ตอ-อ3    100/221-2 บ้านลานทอง    ติวานนท์ บางพูด   ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120    02-5832033                02-9646172
 65. ฤกษบุตร์(สอิ้งอนุสรณ์)        อ1-6    38/1  หมู่ที่ 8 ซอยโรงเรียนฤกษ์บุตร   ประชาชื่น               บางตลาด              ปากเกร็ด                นนทบุรี   11120    02-5745920,02-9844115
 66. อัมพรไพศาล         อ1-6    2/2         ติวานนท์ บางพูด   ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120    02-5837174         02-5837158
 67. วรรณทิพย์วิทยา   ตอ-ป6    126/2023  ซอยสุขาประชาสรรค์       ติวานนท์ ปากเกร็ด               ปากเกร็ด               นนทบุรี                11120    02-9642313         02-9642314
 68. เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์               ป1-6    39/4-5   หมู่ที่ 6 ซอยป๊อปปูล่า           แจ้งวัฒนะ              บ้านใหม่ ปากเกร็ด                นนทบุรี   11120    02-9808528-34   02-9808535
 69. พระหฤทัยนนทบุรี ตอ-ม6    59/25     ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120    02-9613617-8 ต่อ 309       02-9613617-8 ต่อ 309
 70. พิชญศึกษา            อ1-6    94/1 ซอยสุขาประชาสรรค์ 3              ติวานนท์ บางพูด   ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120    02-5833776-9            02-9645795
 71. วัฒนพฤกษา         อ1-3    109/1     ภูมิเวท    ปากเกร็ด               ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120    02-5838169,025837035         02-9606068
 72. ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ               อ1-6    81/5  หมู่ที่ 6 ซอยท่าอิฐ       รัตนาธิเบศร์           ท่าอิฐ      ปากเกร็ด               นนทบุรี                11120    02-9625872-3     02-9625872-3
 73. ชลประทานวิทยา  อ1-6    78           ติวานนท์ บางตลาด              ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120    02-5834854         02-962552
 74. มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา           อ1-6    4  หมู่ที่ 2 ซอยสุขาประชาสรร 1          แจ้งวัฒนะ              ปากเกร็ด               ปากเกร็ด                นนทบุรี   11120    02-5833584         02-9635106
 75. บางบัวทองราษฎร์บำรุง       ป1-6    46  หมู่ที่ 4              บางกรวย-ไทรน้อย               โสนลอย บางบัวทอง            นนทบุรี                11110    02-9201280         02-9201280
 76. อนุบาลธัญญาภรณ์             อ1-3    45/9  หมู่ที่ 4          บ้านกล้วย-ไทรน้อย              พิมลราช บางบัวทอง            นนทบุรี                11110                   
 77. อนุบาลวัยใส         อ1-3    124/1  หมู่ที่ 8       ราชพฤกษ์              บางกร่าง                เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000    02-5954388               
 78. อนุบาลโชตะนันท์  อ1-3    68/95 หมู่ที่ 6                        เสาธงหิน                บางใหญ่                นนทบุรี   11140                   
 79. อนุบาลอันวิดา      ตอ-อ3    59/843 หมู่3                          คลองเกลือ             ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120    02-5745091-2             
 80. บีเอฟเอส               อ1-6    33/333 หมู่ที่  6                     บ้านใหม่ ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120                   
 81. วรนาถวิทยา          อ1-3    134/234 หมู่ที่ 4  ซอยเรวดี 46/3        ติวานนท์ ตลาดขวัญ             เมืองนนทบุรี          นนทบุรี                11000    02-9694348-9    
 82. ดรุณตะวันวิเทศศึกษา          อ1-6    53 หมู่ที่ 2                               บางคูรัด บางบัวทอง            นนทบุรี   11110                   
 83. สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์    อ1-3    90 หมู่ที่ 1                               บางตะไนย์             ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120                   
 84. อนุบาลรุ้งเพชร      ตอ-อ3    39/10-11 หมู่ที่ 5                  บางรักพัฒนา        บางบัวทอง            นนทบุรี   11110                   
 85. เด่นหล้า พระราม 5               1-6    8 หมู่ที่ 6                 บางขุนกอง            บางกรวย               นนทบุรี   11130    02-4494691-3             
 86. อนุบาลปาลินา ติวานนท์     อ1-3    76/33 หมู่ที่ 1                        บ้านใหม่ ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120                   
 87. จีเนียสคิดส์            ตอ-อ3    101 หมู่ที่ 1                             คลองเกลือ             ปากเกร็ด               นนทบุรี   11120                   
 88. อนุบาลบรรลือทรัพย์ 2         ตอ-อ3    16/1 ซอยประชานิเวศน์ 3                   ท่าทราย เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000                   
 89. นนทบุรีศึกษา        อ1-3    91 หมู่ที่ 1                               บางกรวย               บางกรวย               นนทบุรี   11130                   
 90. อนุบาลบวรพรรณ 2             ตอ-อ3    143/13 หมู่ที่ 8                      บางเขน  เมืองนนทบุรี          นนทบุรี   11000                    
Share