การประกวดมหกรรมโภชนาการอาหารไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2015 เวลา 12:26 น.

 

   

 

โรงเรียนเทพพิทักษ์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การประกวดมหกรรมโภชนาการอาหารไทย สถานศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา 2557 

ทั้งระดับปฐมวัย และประถมศึกษา

Share