รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2015 เวลา 13:56 น.

 

        รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


1.ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ได้รับโล่ผลงานดีเด่น

2.นักเรียนจบชั้น ป.6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนรัฐบาลได้ 100 %

3.นักเรียนเข้าร่วมโครงการ "108 แชมป์ตาวิเศษ"


4.นักเรียนเป็นยอดนักอ่านตามโครงการ "ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้"


5.ปี 2548 ได้รับถ้วยรางวัล รองชนะเลิศการประกวดหนูน้อยนพมาศ


6.ได้รับมาตราฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญเงิน


7.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ "คนดีสีเมืองนนท์"ระดับประถมศึกษา


8.ช่วงชั้นที่1-2 จากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.นนทบุรี


9.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การเข้าร่วมแข่งขันกองเชียร์ลีดเดอร์ The
mall little sports hero 2008 ณ ห้อง MCC
HALL เดอะมอล์ลงามวงศ์วาน


10.เด็กหญิง สิริภรณ์ ถินน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด
เรียงความหัวข้อ "เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี" ของระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา


11.รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอโครงการงานวิจัย "โรคเด็กอ้วน" ในโครงงาน
วิจัยคู่ชั้นเรียน ณ สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี


12.นางนปภา นิลน้อย (ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ) นายอำนาจ ทองโฉม (หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไปและสัมพันธ์ชุมชน)เข้ารับเกียรติบัตร"เป็นผู้ดำรงตนอยู่ใน
คุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม" ได้รับการยกย่องให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีภายใต้โครงการเมืองไทยคนดี จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

13.รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดมหกรรมโภชนาการอาหารไท

สถานศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา 2557  ทั้งระดับปฐมวัย และประถมศึกษา

14.รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นกระบวนการคิดด้านผู้เรียน "Best Practice" ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา

15.ด.ญ.ชาวี  คำบัว  ป.6  รับรางวัลชนะเลิศ  ด.ญ.ศิจรีย์  เปรุนาวิน  ป.6

รับรางวัล Popular  Vote การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ของ บ.อิออน ไทยแลนด์ จำกัด

15.นางนปภา นิลน้อย ได้รับรางวัลครูแสนดี ประจำปี 2559เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559

 

 

 

Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 มกราคม 2016 เวลา 10:29 น.